Ias Asia Vietnam

Ias Asia Vietnam
phone icon
+6531591803

Gọi cho chúng tôi

mail icon
enquiry@iascertification.com

Gửi email cho chúng tôi

quote icon
Nhận báo giá

Liên lạc với chúng tôi

Công nhận ISO

DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ TÍCH HỢP PVT LTD (IAS-ẤN ĐỘ) được Dịch vụ Công nhận Chất lượng Toàn cầu (UQAS) công nhận về các Đề án Hệ thống quản lý, chứng nhận sản phẩm và đào tạo. Công nhận là sự công nhận chính thức của cơ quan có thẩm quyền về năng lực làm việc theo các tiêu chuẩn cụ thể. IAS-INDIA đã nhận được sự chấp thuận của cơ quan công nhận để cung cấp các dịch vụ của mình trên toàn cầu.

 

DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ TÍCH HỢP PVT LTD có các thỏa thuận kinh doanh chính thức với mối quan tâm của nhóm là Empowering Assurance Systems Pvt. Ltd.

DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ TÍCH HỢP PVT LTD cung cấp chứng chỉ ISO với sự công nhận chung của Australia và New Zealand (JAS-ANZ) thông qua Hệ thống đảm bảo trao quyền ở Singapore, Malaysia và Indonesia.

DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ TÍCH HỢP PVT LTD cung cấp Chương trình đào tạo đánh giá viên chính với Tổ chức đăng ký đánh giá được chứng nhận quốc tế (CQI-IRCA) cùng với Hệ thống đảm bảo trao quyền.

Tài liệu tham khảo:

  1. www.iascertification.com
  2. www.eascertification.com
  3. IAS schedule of accreditation.
  4. JAS-ANZ EAS
  5. www.quality.org
 

Chỉ cần hỏi, nhận câu trả lời

Câu hỏi và nhận xét của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Chỉ cần liên hệ với chúng tôi qua điện thoại hoặc email, chúng tôi có mọi thứ đáp ứng nhu cầu của bạn.

 
 

Hỏi thăm ngay