Giới thiệu về ISO 45001

Tiêu chuẩn quốc tế gần đây nhất về Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (OHSMS) là ISO 45001. Nó được ISO, Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế tạo ra tại Geneva, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trên toàn thế giới trong nỗ lực thiết lập một nơi làm việc lành mạnh và an toàn. ISO 45001 sẽ tiêu chuẩn hóa các hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp toàn cầu, giúp nới lỏng thương mại toàn cầu và thúc đẩy kinh doanh cũng như nền kinh tế toàn cầu. Phiên bản gần đây nhất của ISO 45001 là ISO 45001: 2018.

Các yếu tố chính của ISO 45001

ISO 45001: 2018 tích hợp các yếu tố hệ thống quản lý bổ sung liên quan đến sức khỏe và an toàn nghề nghiệp đồng thời kết hợp các tiêu chuẩn kỹ thuật của ISO 9001 với cách tiếp cận quy trình của ISO 14001. ISO 45001 thiết lập một cách tiếp cận dựa trên rủi ro được tiêu chuẩn hóa để quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. ISO 45001 tiến thêm một bước so với ISO 9001 bằng cách tập trung vào việc cải tiến liên tục hiệu suất của An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (OH & amp; S), bao gồm việc áp dụng các giải pháp OH & amp; S hiệu quả tương ứng với các mối nguy và rủi ro đã xác định của tổ chức được chứng nhận ISO 45001.

Tổ chức nào có thể thực hiện tiêu chuẩn ISO 45001?

Tiêu chuẩn ISO 45001: 2018 được tạo ra với nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Nó không tính đến quy mô, loại hình hoặc lĩnh vực hoạt động của tổ chức. Chứng nhận ISO 45001 được khuyến nghị cho tất cả các doanh nghiệp, nhưng đặc biệt là đối với những doanh nghiệp đang tìm cách áp dụng tiêu chuẩn toàn cầu về sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc. Hơn nữa, một số RFP hoặc RFQ có thể yêu cầu (hoặc ít nhất là khuyến nghị) hợp đồng phù hợp với tiêu chuẩn. Vượt lên trên và hơn thế nữa để đạt được chứng nhận ISO 45001 có thể chứng minh là rất có lợi cho công ty của bạn.

Chứng nhận ISO 45001

Chứng nhận ISO 45001 xác minh rằng các tiêu chuẩn ISO đang được tuân thủ tại nơi làm việc để giải quyết các vấn đề bao gồm đánh giá rủi ro, điều tra tai nạn, thông tin an toàn, đào tạo công nhân và liên hệ với các bên liên quan bên trong và bên ngoài. Đạt được chứng nhận ISO 45001 thể hiện cam kết của bạn đối với sức khỏe và hạnh phúc của nhân viên, cũng như cam kết của bạn trong việc cải tiến an toàn liên tục. Nhìn chung, ISO 45001 là một tiêu chuẩn chứng nhận toàn cầu với trọng tâm tăng cường vào phòng ngừa. Tiêu chuẩn này đóng vai trò như một mô hình cho các tổ chức đang tìm cách đặt tiêu chuẩn cao cho quản lý Oh & amp; S.

Quy trình chứng nhận ISO 45001

Quy trình chứng nhận ISO 45001 bắt đầu với việc công ty của bạn áp dụng OHSMS hiệu quả và tiến hành đánh giá nội bộ để ghi lại chi tiết các quy trình của hệ thống. Sau đó, để tiến hành các cuộc đánh giá bên ngoài về OHSMS của bạn, bạn có thể thuê một cơ quan cấp chứng chỉ của bên thứ ba. Sau khi đánh giá thành công và giải quyết mọi sự không phù hợp, cơ quan chứng nhận sẽ cấp chứng chỉ ISO 45001 cho công ty của bạn. Đánh giá chứng nhận cho ISO 45001 dựa trên phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro, với danh sách kiểm tra hoàn chỉnh gồm hơn 100 hạng mục phù hợp với tiêu chuẩn ISO 45001.

Ưu điểm của Chứng nhận ISO 45001

  • Việc tuân thủ ISO 45001 đã được quốc tế công nhận, cho phép các tổ chức mở rộng ra thị trường toàn cầu.
  • Tuân theo các tiêu chuẩn ISO về an toàn tại nơi làm việc, chứng nhận ISO 45001 là một kỹ thuật chủ động để giảm nguy cơ xảy ra các sự cố có hại tại nơi làm việc.
  • Chứng nhận ISO 45001 cho phép các doanh nghiệp nâng cao danh tiếng của mình bằng cách tuân thủ các tiêu chuẩn ISO về an toàn tại nơi làm việc.
  • Chứng nhận ISO 45001 yêu cầu bên thứ ba đánh giá công bằng về các kỹ thuật và quy trình của công ty bạn. Do đó, chứng nhận ISO 45001 có thể giúp bạn đảm bảo rằng công ty của mình đáp ứng các tiêu chuẩn ISO.
  • ISO 45001 cung cấp tài liệu đầy đủ về hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp tại nơi làm việc, làm tăng giá trị tài sản của doanh nghiệp.

Các khóa đào tạo về ISO 45001

Để hỗ trợ nhân viên và ban quản lý chuẩn bị cho chứng nhận, các gói đào tạo ISO 45001 luôn sẵn sàng. Bởi vì một tổ chức tuân thủ ISO 45001 yêu cầu nhân viên tuân thủ ISO 45001, đào tạo ISO 45001 là một phần không thể thiếu của quá trình chứng nhận ISO. Các khóa đào tạo ISO 45001 có thể dạy cho bạn mọi thứ bạn cần biết về tiêu chuẩn này. Sau đây là một số khóa đào tạo ISO 45001 phổ biến nhất:

  • Đào tạo Đánh giá viên Trưởng ISO 45001

Chương trình đào tạo Đánh giá viên trưởng ISO 45001 sẽ giúp bạn nâng cao khả năng đánh giá của mình và xây dựng sự tự tin trong việc thực hiện đánh giá hoàn chỉnh OHSMS dựa trên các tiêu chuẩn ISO 45001. Khóa học này sẽ dạy bạn cách thiết kế, tiến hành và quản lý một cuộc đánh giá An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp tuân thủ ISO 45001: 2018. Đào tạo đánh giá viên chính theo tiêu chuẩn ISO 45001 sẽ cung cấp cho bạn thông tin và khả năng bạn cần để thực hiện đánh giá của bên thứ ba.

  • Đào tạo Đánh giá viên Nội bộ ISO 45001

Chương trình đào tạo Đánh giá viên nội bộ ISO 45001 cung cấp đào tạo đánh giá viên nội bộ về hệ thống quản lý OH & amp; S tuân thủ ISO 45001. Đánh giá viên nội bộ đã hoàn thành khóa đào tạo ISO 45001 biết cách thực hiện đánh giá nội bộ ISO 45001, bao gồm danh sách kiểm tra và các công cụ sẽ được sử dụng trong quá trình chứng nhận. Đánh giá viên nội bộ hoàn thành khóa đào tạo ISO 45001 sẽ học cách tiến hành đánh giá tuân thủ ISO và cách đánh giá hệ thống quản lý OH & amp; S để tuân thủ ISO.

  • Đào tạo nền tảng về ISO 45001

Trong quá trình đào tạo Nền tảng ISO 45001, tất cả nhân viên của một công ty được giới thiệu về các yêu cầu của ISO 45001: 2018. Đào tạo nền tảng ISO 45001 bao gồm các khái niệm về quản lý sức khỏe và an toàn ISO 45001 cũng như các yêu cầu của hệ thống OH & amp; S tuân thủ ISO 45001. Đào tạo nền tảng ISO 45001 hỗ trợ nhân viên chuẩn bị cho chứng chỉ ISO bằng cách cung cấp thông tin cơ bản về các thủ tục và quy trình tuân thủ ISO.

Để biết thêm thông tin về ISO 45001, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại info@iasiso.com.